2018-03-25
Wielkanocne warsztaty
     24 marca 2018 r. wychowankowie Domu Dziecka wzięli udział w warsztatach „Wielkanoc Naturalnie 2018” przeprowadzonych przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego.
     Rozpoczęły się wykładem z prezentacją multimedialną pt. „Jajo jaju nierówne” o różnorodności ubarwienia, wielkości i kształtu jaj ptasich oraz zależności tych cech od miejsc gniazdowania danego gatunku. Następnie uczestnicy obejrzeli wystawę eksperymentalnie farbowanych naturalnymi roślinnymi barwnikami jaj kurzych i przepiórczych.
     Po sporej dawce inspiracji prosto z przyrody uczestnicy warsztatów przystąpili do wykonania imitacji gniazd ptasich, palm wielkanocnych oraz biżuterii inspirowanej gniazdami i jajami ptasimi. Było to wielkie przeżycie artystyczne i świąteczne dla młodzieży.
     Zajęcia prowadziła Joanna Bober i Elżbieta Jabłońska.
                                                                                                                   Dziękujemy.
ImageImageImageImage
ImageImageImageImage
2018-03-06
VII Konkurs recytatorski
     W Domu Dziecka w Białowieży 03-03-2018 r. odbył się VII Konkurs recytatorski "Las Uczy Nas ". W konkursie wzięło udział 35 osób w 3 kategoriach  wiekowych:
1. Do 9  lat
2. Do 14 lat
3. Powyżej 14 lat
     W konkursie brały udział placówki opiekuńczo -wychowawcze i szkoły z województwa podlaskiego. Repertuar był bardzo różnorodny, oczywiście motywem przewodnim była przyroda. Na uwagę zasługiwały stroje sceniczne podkreślające  charakter wiersza. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, najstarszy 18 lat. Główne nagrody to  statuetki witraże "Motyle".
Image
     Recytacjom uważnie przysłuchiwało się Jury w składzie:
1. p.Marek Świć - Białowieski Park Narodowy
2. p.Renata Kośińska -Nadleśnictwo Białowieża
3. p.Marcin Kliszcz- Nadleśnictwo Browsk,  przewodniczący komisji
4. p.Mariola Glencner - Zespł Szkolno -Przedszkolny w Białowieży
5. p.Anna Stolc-Urząd Celny w Siemianówce
6. p.Mikołaj Grygoruk - honorowy gość, były wychowanek Domu Dziecka w Białowieży
     Po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników Jury udało się na  obrady. W tym czasie dzieci, opiekunowie, przybyli rodzice spędzili czas na słodkim poczęstunku.

     Jak co roku konkurs odbył się dzięki pomocy naszych sponsorów:
-Starostwo Powiatowe w Hajnówce
-Urząd Miasta Hajnówka
-Biuro Poselskie prof. Barbary Kudryckiej
-Nadleśnictwo Białowieża, Browsk, Hajnówka
-Białowieski Park Narodowy
-Instytut Biologii Ssaków
-Instytut Badawczy Leśnictwa
-Firmy: "Maksbud" Bielsk Podlaski, "Chep" W-wa, "Rekchem" Bielsk Podlaski, "Suempol" Bielsk Podlaski, "Ikea" Orla, Piekarnia "Victoria" Białowieża
-Państwo: Elżbieta i Marcin Gawrysiuk, Mikołaj i Anna Grygoruk, Ewa i Andrzej Rutkowscy, Anna i Wiesław Stolc

     Jury po długich naradach wyłoniło zwycięzców VII Konkursu Recytatorskiego "Las uczy nas"
Kategoria do lat 9 :
1. miejsce - Michał Z. otrzymał statuetkę "Motyla"
2. miejsce -Anna Maria F.
3. miejsce -Wojciech S, Wiktoria F.
Wyróżnienie :  Wiktoria N, Katarzyna S, Antonina W

Kategoria do 14 lat :
1. miejsce i statuetkę "Motyla " otrzymała Julia P
2 . miejsce i statuetkę "Motyla" otrzymała  Magdalena S
3. miejsce i statuetkę "Motyla" otrzymała  Natalia Z
Wyróżnienie:  Maria Magdalena W, Oliwia S, Zuzanna M

Kategoria powyżej 14 lat :
1.miejsce i statuetkę "Motyla" otrzymał Patryk R

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali dyplomy, nagrody i upominki.
W imieniu organizatorów dziękujemy za udział uczestnikom, rodzicom i opiekunom. Zapraszamy na następny rok. Do zobaczenia.

                                                                                                  Organizatorzy: Dom Dziecka w Białowieży
ImageImageImageImage
ImageImageImageImageImageImage
ImageImageImageImageImageImage
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage


2017-12-05
Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne
     4 grudnia po raz kolejny nasi wychowankowie zostali zaproszeni przez PKO SA. na Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne do Białegostoku. Dzieciom przygotowano atrakcyjne zajęcia plastyczne i ruchowe, słodki poczęstunek oraz upominki od Mikołaja.
ImageImageImage
Image